Paslaugos rezervacija

Šie duomenys bus naudojami gyvūnų laikinos priežiūros sutarties sudarymui. Svarbu! Augintinių atvežimo bei pasiėmimo laikas: 9.00-18.00val.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
El.paštas
pvz. 2024-01-31
Gyvūnas
Lytis
Ar gyvūnas kastruotas/sterlirizuotas
Kiek kartų per dieną vedamas į lauką?
Aktyvumas pasivaikčšiojimo metu (dažniausiai)
Kiek laiko praleidžia vienas namuose?
Kaip reaguoja į kitus (gyvūnus, žmones)?
Jei bijo, ko?
Alergija, Širdies ligos, Virškinimo sistemos, Kvėpavimo takų ligos
Maitinimo tipas, pasirinkite:
Sutinku su kliento sutartyje nurodytomis sąlygomis

Paslaugų tiekėjas
UAB Saltvus
Įmonės kodas 304828928
PVM mokėtojo kodas LT100011955310
Adresas A.Kojelavičiaus g. 168, Vilnius
AB Swedbankas Banko kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr LT837300010156565098

Šalys susitaria, kad Klienas atlikęs rezervaciją sumoka ne mažiau nei 30 % paslaugų kainos avansą arba pilną paslaugų kainą ir gavus viešbučio patvirtinimą apie gautą rezervacijos užklausą bei sėkmingą mokėjimą įvyksta paslaugų rezervacija.

Šalys susitaria, kad Klientui atšaukus rezervaciją likus 7 (septynioms) ar mažiau dienų, iš avansinio mokėjimo ar sumokėtos gyvūno apgyvendinimo
viešbutyje paslaugų kainos, Viešbutis atskaitytų 20 EUR netesybas (baudą) už rezervacijos atšaukimą. viešbutis įsipareigoja Klientui mokėtiną sumą grąžinti per 7 darbo dienas nuo rezervacijos atšaukimo, į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

Klientas patvirtina, kad prieš užpildydamas ir viešbučiui pateikdamas šią rezervacijos sutartį bei atlikdamas mokėjimą, atidžiai susipažino su Viešbučio pateiktomis sąlygomis, ypač dėl priimamų gyvūnų amžiaus, vakcinacijos ir neagresyvumo, jas suprato, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas informuojamas, jog gyvūno registracijos Viešbutyje metu nustačius, jog gyvūnas ir (ar) privalomi pateikti dokumentai neatitinka šiose taisyklėse numatytų privalomų sąlygų bei reikalavimų, Viešbutis atsisakys priimti gyvūną, o už rezervacijos atšaukimą dėl Kliento kaltės bus taikomos punkte numatytos sąlygos dėl 20 EUR netesybų (baudos) Viešbučiui sumokėjimo.

Viešbučio rezervacija įsigalioja Viešbučiui patvirtinus užsakymą ir Klientui atlikus avansinį ar pilną gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje mokėjimą per 24 valandas nuo rezervacijos patvirtinimo. Mokėjimo atlikimo momentas yra mokėjimo Viešbučio banko sąskaitoje įskaitymo momentas. Klientui nustatytu laiku neatlikus avansinio ar pilno gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje mokėjimo, Viešbučio rezervacija laikoma neįsigaliojusi.